• 23
  terça-feira
  Janeiro 2018

  Enlèvement des ordures

  Leudelange

  Administration Communale de Leudelange – Localité: Leudelange Enlèvement des ordures Ler mais

 • 23
  terça-feira
  Janeiro 2018

  Strécktreff

  Garnich

  Administration Communale de Garnich – Localité: Am Keller, Dahlem Organisateur: Duelemer Leit asbl Et däerf och gehäkelt oder gebitzt ginn Ler mais

 • 23
  terça-feira
  Janeiro 2018

  FC Brouch entraînement enfants

  Saeul

  Administration Communale de Saeul – entraînement enfants de 17:00 à 19:00 Ler mais

 • 24
  quarta-feira
  Janeiro 2018

  Bicherbus

  Leudelange

  Administration Communale de Leudelange – Localité: Leudelange place des Martyrs, quai Bus scolaire de 09.50 - 10.30 hres Ler mais

 • 24
  quarta-feira
  Janeiro 2018

  Porte Ouverte

  Schengen

  Administration Communale de Schengen – Loisirs Localité: Gergeskelles (Remerschen) Amiperas Remerschen Ler mais

 • 24
  quarta-feira
  Janeiro 2018

  Audition des élèves

  Lorentzweiler

  Administration Communale de Lorentzweiler – Localité: Centre culturel Hielem UGDA Schüler - Auditioun mat DiplomiwwerreeschungUGDA Musiksschoul Fräien Entrée Ler mais

 • 24
  quarta-feira
  Janeiro 2018

  Assemblée Générale 2018

  Sanem

  Administration Communale de Sanem – Conférences et Réunions Localité: Maison Paroissiale Belval-Metzerlach Organisateur: Oeuvres paroissiales Belval-Metzerlach Oeuvres paroissiales Belval-Metzerlach Ler mais

 • 26
  sexta-feira
  Janeiro 2018

  Sportleréierung 2018

  Koerich

  Administration Communale de Koerich – Localité: Festsall Käerch Sport- a Fräizäitkommissioun Ler mais

 • 26
  sexta-feira
  Janeiro 2018

  Cabaret

  Schengen

  Administration Communale de Schengen – Loisirs Localité: Burmerange Centre Maus Ketti Schenger Musek Ler mais

 • 26
  sexta-feira
  Janeiro 2018

  After Work Party - Club des Jeunes Bech-Maacher

  Schengen

  Administration Communale de Schengen – Loisirs Localité: Clubsall Club des Jeunes Bech-Maacher Ler mais